Czy jest Pan serwisantem mojego programu księgowego czy sprzedażowego?

Czy jest Pan serwisantem mojego programu księgowego czy sprzedażowego?

Brak wsparcia oprogramowania księgowego

Nie, nie jestem oficjalnym serwisantem konkretnego programu księgowego lub sprzedażowego.

Jednak w wielu przypadkach mogę pomóc w zakresie problemów z Twoim programem sprzedażowym, księgowym czy kadrowym. Pomimo, iż nie jestem autoryzowanym partnerem technicznym producenta Twojego oprogramowania, moja ogólna wiedza informatyczna, duże doświadczenie oraz umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, w wielu przypadkach pozwolą na rozwiązanie problemu, który dotyczy programu księgowego czy sprzedażowego.

Oprogramowanie księgowe to też oprogramowanie…

Dzieje się tak dlatego, że oprogramowanie sprzedażowe, księgowe, kadrowe albo płacowe najczęściej skonstruowane jest w dość typowy sposób, jeśli chodzi o założenia informatyczne. Często jest to program kliencki, łączący się do bazy danych na tym samym lub innym komputerze / serwerze. Napotykane w tym zakresie problemy konfiguracyjne bardzo często są ogólnej natury. Przykładowo problem wynika ze źle podanego adresu IP, źle wskazanej bazy danych, firewalla blokującego połączenie itp. W takich przypadkach mocno przydaje się ogólna wiedza o sieciach komputerowych, która akurat jest jedną z moich najmocniejszych stron.

Często osoba pracująca z oprogramowaniem księgowym jako zgłasza większość problemów zupełnie innej natury jako problem z programem księgowym. Przykładowo, przy pracy zdalnej na komputerze włączonym w biurze może się okazać, że problem z łącznością do tego pulpitu (spowodowany np. VPN czy po prostu wyłączeniem komputera zdalnego) zostanie zgłoszony jako problem z programem księgowym, bo właśnie uniemożliwia pracę na programie księgowym.

Dodatkowo, nawet jeśli moja ogólna wiedza o sieciach czy oprogramowaniu nie odpowiada na dane zagadnienie, to mając spore doświadczenie w poszukiwaniu rozwiązań problemów informatycznych, wielokrotnie jestem w stanie znaleźć rozwiązanie Twojego specyficznego problemu z programem księgowym czy sprzedażowym. W tym celu szukam dokumentacji oprogramowania w Internecie (np. na dedykowanych forach internetowych) albo u producenta na infolinii wsparcia.

Jak daleko sięga moje wsparcie dla oprogramowania księgowego?

Jednakże chciałbym postawić wyraźną granicę dokąd sięgają moje możliwości wsparcia w zakresie oprogramowania księgowego czy sprzedażowego.

Nie będąc autoryzowanym serwisantem danego oprogramowania, nie jestem w stanie oraz nie chcę (z racji niemożliwości wzięcia odpowiedzialności za takie działania), wykonać prac, które wymagają już konkretnej wiedzy serwisowej jak np.:

  • przeróbki konfiguracji programów pod kątem nietypowych, specyficznych konfiguracji po stronie klienta – zwłaszcza takich, które wymagają ingerencji w struktury bazy danych programu,
  • napraw czy poprawek, wymagających zmian w strukturach bazy danych programu,
  • napraw czy poprawek, wymagających zastosowania specjalistycznego oprogramowania serwisowego, udostępnionego partnerom technicznym danego producenta oprogramowania,
  • napraw czy poprawek, wymagających znajomości określonych wewnętrznych procedur serwisowych producenta,
  • przeprowadzenia szkoleń dla klienta z zakresu obsługi danego programu.

Klienci, aby otrzymać wsparcie ze strony producenta, bardzo często muszą ponosić np. roczną opłatę abonamentową czy maintenance. Niestety zdarza się, że chcąc zredukować koszty, nie ponoszą takiej opłaty (bywa, że jest ona znaczna). Dopiero napotykając konkretny problem ze swoim oprogramowaniem, próbują rozwiązać go, szukając doraźnej pomocy informatycznej z pominięciem sieci serwisowej producenta. O ile w przypadkach opisanych na początku, taka pomoc ze strony informatyka ogólnego ma szanse się sprawdzić. Jednak w przypadkach ściśle adresowanych do autoryzowanego supportu, nie przeszkolony z zakresu danego rozwiązania informatyk ogólny może nie chcieć podjąć tego zadania.

Czasami klienci z branży rachunkowej lub zajmujący się finansami w firmie, mają kontakt z informatykami ograniczony do techników, którzy oficjalnie serwisują i wdrażają oprogramowanie księgowe lub sprzedażowe. Później, po zakończeniu współpracy z tymi specjalistycznymi dostawcami oprogramowania, klienci często mają do czynienia z ogólnym wsparciem informatycznym. Wtedy może się zdarzyć, że zakładają, iż każdy informatyk jest automatycznie ekspertem od danego oprogramowania sprzedażowego lub księgowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *